Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Usługi

Przetarg nr 2018-706 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Świadczenie usługi transportu sanitarnego – transport pacjentów hemodializowanych realizowany dla podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Nowy Szpital Sp. z o.o. tj. dla pacjentów Stacji Dializ Nowego Szpitala Sp. z o.o. (Świecie, ul. Wojska Polskiego 126) i (Wschowa, ul. ks. Andrzeja Kostki 33)
Zmiany w przetargu:

 Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 01.03.2018

w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin, w terminie do dnia  01.03.2018  r. do godziny: 12:00

GNSH S.A. przypomina również o możliwości złożenia oferty poprzez przesłanie skanu kompletnej oferty oraz edytowalnej wersji załącznika cenowego pocztą elektroniczną na adres: mkwasiborska@nowyszpital.pl (w temacie należy wpisać m.in. numer postępowania np. Oferta 2018-707). Na wezwanie Organizatora Oferent dostarczy oryginał oferty na adres Organizatora w ciągu 7 dni.

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin, w terminie do dnia 27.02.2018 r. do godziny: 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty poprzez przesłania skanu kompletnej oferty pocztą elektroniczną na adres: mkwasiborska@nowyszpital.pl. Na wezwanie Organizatora Oferent dostarczy oryginał oferty na adres Organizatora w ciągu 7 dni.
Data rozpoczęcia:
2018-02-19
Ogłaszający przetarg:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Mazowiecka 13b/6
Szczecin 70-526
działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem
Kryterium wyboru oferty:
100% cena
Termin wykonania zamówienia:
W ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Magdalena Kwasiborska, tel. 41 240 30 03;
e- mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót