Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2019-799 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zakup wraz z dostawą kardiomonitorów na potrzeby Nowego Szpitala w Świeciu
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 25.04.2019r. do godziny: 12.00.
Data rozpoczęcia:
2019-04-15
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
Nowy Szpital Sp. z o.o. Adres do korespondencji:
ul. Zbożowa 4,
70-623 Szczecin, Nowy Szpital Sp. z o.o.
NIP 8522433297, ul. Wojska Polskiego 126,
REGON 812731198 86-100 Świecie.


Organizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-623
działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Przetarg prowadzony jest na podstawie przepisów art. 70 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu, które stanowią załącznik do dokumentacji niniejszego przetargu
Kryterium wyboru oferty:
70% cena
30% gwarancja
Termin wykonania zamówienia:
30 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia
Termin związania ofertą:
12 miesięcy
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Ewa Januszaniec , tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185; e- mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

 

 

Zestawienie z otwarcia ofert - postępowanie 2018-799

Dn.25.04.2019r. w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie,

o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

 

Zadanie nr 1: Kardiomonitor z pomiarem rzutu serca   ( 2 szt.)

Zadanie nr 2: Kardiomonitor bez pomiaru rzutu serca  (4 szt.)                 

 

L.P.

Oferent

Data i godzina złożenia oferty

Wartość brutto oferty

 gwarancja

 

Ocena punktowa

1

Viridian Polska Sp. z o.o.

Ul. Morgowa 4

04-224 Warszawa

25.04.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 1   53 568,00 zł

Zadanie nr 2   76 896,00 zł

 

36

36

 

 

 

100

 

powrót