Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2019-798 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Sprzedaż wraz z dostawą leków oraz innych materiałów dla Jednostek należących do grupy Nowy Szpital Holding S.A.
Zmiany w przetargu:

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z prośbą kontrahentów o wydłużenie terminu składania ofert,  pierwotnie wyznaczonej 20.05.2019, zostaje wyznaczony nowy termin  27.05.2019 r. do godz. 12:00. 

"Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu, tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin z pierwotnie wyznaczonej 20.05.2019 w terminie do dnia 27.05.2019 r. do godz. 12:00 "

Załącznik nr 4 - Zmiana warunków w umowie

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu, tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 27.05.2019 r. do godz. 12:00
Data rozpoczęcia:
2019-04-17
Ogłaszający przetarg:
Organizator:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 5
70-653 Szczecin

działający jako pełnomocnik Zamawiających:

Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu
Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o.
Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.
Sposób prowadzenia przetargu:
Tryb: Zapytanie Ofertowe z Ogłoszeniem
Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem cen brutto poszczególnych pozycji asortymentowych zawartych w ofertach oraz terminu płatności
Termin wykonania zamówienia:
Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z możliwością jej przedłużenia. Umowa będzie wykonywana etapami w okresie trwania umowy.
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 120 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Koordynator postępowania:
Krzysztof Chołociński, Dział zakupów, tel. 41 240 30 03; kom. 661959186, e- mail: kcholocinski@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót