Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2019-796 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zakup wraz z dostawą aparatu: rentgenowski densytometr kostny na potrzeby Nowego Szpitala w Świeciu
Zmiany w przetargu:

ZMIANA NR 1 z dnia 09.04.2019r.

Decyzją Zamawiającego przedłuzony zostaje czas składania ofert.

Oferty składać można do 12.04.2019r.

 

ZMIANA NR 2 z dnia 10.04.2019r

Zmieniono odpowiedz w Zestawie Pytań nr 1  ( odpowiedź nr 2 )

BYŁO:  Czy Zamawiający dopuści aparat z wiązką ołówkową w technologii DXA

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe

JEST:  Czy Zamawiający dopuści aparat z wiązką ołówkową w technologii DXA

Odpowiedź:  Zgodnie ze SZczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia 

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 12.04.2019r. do godziny: 12.00.
Data rozpoczęcia:
2019-04-01
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 13b/6,
70-526 Szczecin,
NIP 8522433297,
REGON 812731198

Organizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-623
działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 70 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu,
Kryterium wyboru oferty:
70% cena
30% gwarancja
Termin wykonania zamówienia:
30 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia na sprzęt
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 12 m-y.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Ewa Januszaniec , tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185; e- mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

 Zestawienie z otwarcia ofert - postępowanie 2018-796

Dn.12.04.2019r. w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie,

o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

dotyczy:Zakup wraz z dostawą aparatu: rentgenowski densytometr kostny na potrzeby Nowego Szpitala w Świeciu 

 

L.P.

Oferent

Data i godzina złożenia oferty

Wartość brutto oferty

 gwarancja

 

Ocena punktowa

1

Medinco Polska Sp.z o.o.Sp.K.

Ul. Tomaszewskiego 9

Poznań 60-656

09.04.2019r.

godz:10.30

135 000,00 zł

 

 

36

 

 

100

 Oferta wybrana:

Medinco Polska Sp. z o.o.Sp.K.                          

Wartość oferty:135 00,00zł , gwarancja: 36 miesięcy

powrót