Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2019-794 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zakup wraz z dostawą sprzętu na potrzeby wyposażenia Nowego Szpitala w Świeciu ( Postępowanie II)
Postępowanie realizowane jest w ramach projektu „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Świeciu”
Zmiany w przetargu:

 ZMIANA NR 1

Zmianie ulega termin składania ofert. 

Oferty można składac do dnia  23.04.2019r. do godziny 12.00

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 23.04.2019r. do godziny: 12.00
Data rozpoczęcia:
2019-03-20
Ogłaszający przetarg:
aZamawiający:
Nowy Szpital w Świeciu
Ul. Wojska Polskiego 126
86-100 Świecie
Organizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653
działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
na podstawie przepisów art. 70 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu, zwanymi „Warunkami”.
Kryterium wyboru oferty:
70 % cena
30% gwarancja
Termin wykonania zamówienia:
W ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia pisemnego zamówienia
Termin związania ofertą:
12 miesięcy
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Ewa Januszaniec , tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185; e- mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

 Zestawienie z otwarcia ofert - postępowanie 2018-794

Dn.23.04.2019r. w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie,

o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

 

Zadanie nr 1: Kardiomonitor 1 szt.

Zadanie nr 2: Ssak elektryczny 1 szt.

Zadanie nr 3: Głowica do aparatu USG 1 szt.

Zadanie nr 4: Łóżka szpitalne 5 szt.

L.P.

Oferent

Data i godzina złożenia oferty

Wartość brutto oferty

 gwarancja

 

1

PPHU Ogarit Export-Import

Ul. Ludowa 14

05-092 Łomianki

17.04.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 2

3 024,00 zł

 

 

24

2

Zakład Elektroniczny VIDEOMED

Ul. Klonowa 18

58-310 Szczawno-Zdrój

18.04.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 2

7 054,00 zł

 

61

3

WALMED Sp. z o.o.

Ul. Ptaków Leśnych 73

05-500 Jastrzębie k/Warszawy

 

19.04.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 2

6 588,00 zł

 

48

4

MEDINCO POLSKA Sp.z  o.o.

Ul. Tomaszewskiego 9

60-692 Poznań

19.04.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 3

19 989,00 zł

 

24

5

STIEGELMEYER Sp.z o.o.

Grubno 63

86-212 Stolno

19.04.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 4

17 550,00 zł

 

24

6

FORMED Sp. z o.o. Sp.K.

Ul. Leśniaka 97

34-300 Żywiec

23.04.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 4

12 657,60 zł

 

60

7.

Milasystem Med. Sp. z o.o.

Ul. Milionowa 21

93-105 Łódź

23.04.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 4

15 098,40 zł

 

49

8

Viridian Polska Sp. z o.o.

Ul. Morgowa 4

04-224 Warszawa

23.04.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 1

11 124,00 zł

 

36

 Oferenci wybrani:

Zadanie nr 1: Kardiomonitor  ( 1 szt.)                 VIRIDIAN Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 2: Ssak elektryczny  (1 szt.)             PPHU OGARIT Export-Import

Zadanie nr 3: Głowica do aparatu USG              MEDINCO Polska Sp. z  o.o.

Zadanie nr 4: Łóżka szpitalne  (5 szt.)                FORMED Sp. z o.o. Sp.k.

powrót