Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2012-04 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Ogłoszenie o przetargu: na dostawy środków kontrastowych dla niżej wymienionych spółek, wchodzących w skład grupy kapitałowej o nazwie Grupa Nowy Szpital, zwanych w dalszej części Zamawiającymi:
• Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie
• Nowy Szpital 2 Sp. z o.o. we Wschowie, ul. Ks. A. Kostki 33, 67-400 Wschowa
• Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie Sp. z o.o., 66-440 Skwierzyna
• Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią
• Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o., ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn
• Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin
• Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o., ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno
• Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o., ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa
• Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz
• Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego Sp. z o.o., ul. Piastów 3 66-300, Krosno Odrzańskie
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin w terminie do dnia 24.02.2012 r. do godz. 12:00


Wersja papierowa musi zawierać elektroniczną wersję Formularza nr 2 na płycie CD/DVD lub wersja elektroniczna załącznika winna być przesłana na adres e-mail: mrosolowska@nowyszpital.pl
Data rozpoczęcia:
0000-00-00
Ogłaszający przetarg:
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
Ul. Dubois 27
71-610 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiających.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu organizowanego na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto, poszczególnych pozycji, na które zostały złożone oferty.
Termin wykonania zamówienia:
Przez 12 miesięcy trwania umowy, wg zamówień składanych przez poszczególnych Zamawiających na poszczególne pozycje asortymentowe wg Formularza Nr 2.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Małgorzata Rosołowska, stanowisko: Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych;, telefon komórkowy 512 425 732 (telefon stacjonarny 91 489 22 70 wew. 114 ); e- mail: mrosolowska@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:

Formularz Nr 1 i 3

Formularz Nr 2

Umowa o współpracy -  projekt

Umowa sprzedaży -  projekt

 

Uwaga! Został zmieniony Formularz Nr 2 - proszę o ściągnięcie nowej wersji.

 

Uwaga! dawka dla preparatu w pozycji nr 3 to: 350 mgJ/ml  a'100 ml, dla pozycji nr 4: 300 mgJ/ml a'50 ml 


Odpowiedzi do zestawu pytań nr 1 z dnia 20.02.2012 r.

Odpowiedzi do zestawu pytań nr 2 z dnia 20.02.2012 r.

Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót