Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2017-634 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zakup wraz z dostawą koncentratora tlenu na potrzeby Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin, w terminie do dnia 08.06.2017 r. do godziny: 12.00
Data rozpoczęcia:
2017-05-30
Ogłaszający przetarg:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Mazowiecka 13b/6
Szczecin 70-526

działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
TRYB ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający nadaje wymienionym kryteriom następujące rangi: Cena - 70% i Okres gwarancji - 30%.
Termin wykonania zamówienia:
w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą:
12 miesięcy
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Ewa Januszaniec, Dział Zakupów GNSH, tel. 41 240 30 03; e- mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
powrót