Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2017-626 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zakup wraz z dostawą sprzętu na potrzeby wyposażenia oddziału neurologii Nowego Szpitala w Świebodzinie sp. z o.o.
Zmiany w przetargu:

Zmiana nr 1:

W dn.18.05.2017r. skorygowany został załącznik nr 4, cz.1


Zmiana nr 2:

W dn.22.05.2017r. dopuszczno możliwość złożenia oferty w formie przesłania skanów wymaganych dokumentów na adres jnagorska@nowyszpital.pl w ww. terminie.

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu, tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A.. z siedzibą w Szczecinie, ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 24.05.2017 r. do godz. 09:00.

Dopuszcza się złożenie oferty w formie przesłania skanów wymaganych dokumentów na adres jnagorska@nowyszpital.pl w ww. terminie.
Data rozpoczęcia:
2017-05-16
Ogłaszający przetarg:
Organizator przetargu:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Mazowiecka 13B/6
70-526 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.

Zamawiający:

Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.
ul. Młyńska 6,
66-200 Świebodzin.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze konkursu ofert na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego
Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający ustala dwa kryteria oceny ofert: „cena” i „okres gwarancji” oraz nadaje wymienionym kryteriom następujące rangi: odpowiednio 70% i 30%.
Termin wykonania zamówienia:
W ciągu 14 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia.
Termin związania ofertą:
12 m-cy
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Jadwiga Nagórska, Dział zakupów, tel. 41 240 30 03; e- mail: jnagorska@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:

Dla realizacji dostaw niżej wymienionych typów sprzętu medycznego wybrano następujące oferty:

 

Zadanie nr 3 – ANA-MED. Sp. z o.o., cena: 38750,40 zł, gwarancja: 36 m-cy, ocena punktowa: 92,5pkt.

Zadanie nr 4 – FORMED sp. z o.o. sp. k., cena: 35 683,20 zł , gwarancja: 37 m-cy, ocena punktowa: 100pkt.

Zadanie nr 5 – PPHU OGARIT Expert-import, cena: 5 076zł, gwarancja: 24m-ce; ocena punktowa: 100pkt.

Zadanie nr 6 – Viridian Polska Sp. z o.o., cena: 54 540,00zł,  gwarancja: 24m-ce; ocena punktowa: 100pkt

Zadanie nr 7 – Viridian Polska Sp. z o.o., cena: 22 680,00zł; gwarancja: 24m-ce; ocena punktowa: 100pkt

powrót