Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2017-625 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zakup wraz z dostawą sprzętu na potrzeby wyposażenia pododdziału nefrologii oraz zakup wraz z dostawą łóżek szpitalnych dla Nowego Szpitala w Świeciu
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu, tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A.. z siedzibą w Szczecinie, ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 22.05.2017 r. do godz. 09:00
Data rozpoczęcia:
2017-05-12
Ogłaszający przetarg:
1. 1 Organizator przetargu:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Mazowiecka 13B/6
70-526 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.

1.2. Zamawiający:

Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze konkursu ofert na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Pisemnego Publicznego Przetargu Ofertowego
Kryterium wyboru oferty:
cena - 70%,
okres gwarancji - 30%
Termin wykonania zamówienia:
W ciągu 21 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia.
Termin związania ofertą:
12 m-cy
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Jadwiga Nagórska, Dział zakupów, tel. 41 240 30 03; e- mail: jnagorska@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

a realizacji dostaw niżej wymienionych typów sprzętu medycznego wybrano następujące oferty:

 

Zadania nr 1 i 2 - MEDILAB sp. z o.o., cena jedn. 18 198zł, gwarancja: 36m-cy;

Zadania nr 3 – 11 - FORMED Sp. z o.o. Sp. k., cena łącznie: 88 422,73zł, gwarancja: 37m-cy;

Zadanie nr 12 – unieważnione

Zadanie nr 13 - PPHU OGARIT, cena: 3 024 zł, gwarancja: 24m-ce

Zadanie nr 14 – KREDOS Zbigniew Kadziewicz, cena: 5 149zł, gwarancja: 24m-ce

Zadania nr 15 -17 - Viridian Polska Sp. z o.o., cena łącznie: 40 068zł, gwarancja: 48m-cy,26m-cy,24m-ce.

powrót