Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2017-620 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zakup wraz z dostawą lamp zabiegowych na potrzeby wyposażenia Nowego Szpitala w Świeciu
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin, w terminie do dnia 16.05.2017 r. do godziny: 09:00

Dopuszcza się złożenie oferty w formie przesłania skanów wymaganych dokumentów na adres jnagorska@nowyszpital.pl
Data rozpoczęcia:
2017-05-08
Ogłaszający przetarg:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Mazowiecka 13b/6
Szczecin 70-526
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
tryb Zapytania Ofertowego
Kryterium wyboru oferty:
Cena - 70% i Okres gwarancji - 30%.
Termin wykonania zamówienia:
w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą:
12 m-cy
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Jadwiga Nagórska, Dział zakupów, tel. 41 240 30 03; e- mail: jnagorska@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:

Zmiana nr 1:

Dopuszczono możliwość złożenia oferty w formie skanów - informacja w polu "Termin i miejsce składania ofert"

 


Zestaw Pytań i Odpowiedzi nr 1

Zestaw Pytań i Odpowiedzi nr 2

Zestaw Pytań i Odpowiedzi nr 3

Zestaw Pytań i Odpowiedzi nr 4


Zestawienie z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie przetargu:

Dla realizacji zamówienia wybrano następującą ofertę:

FABRYKA APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ FAMED ŁÓDŹ S.A.

powrót