Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2017-616 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zakup wraz z dostawą wideogastroskopu dla Nowego Szpitala w Skwierzynie oraz zakup wraz z dostawą wideokolonoskopu dla Nowego Szpitala w Szprotawie Sp. z o.o.
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu, tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 08.05.2017 r. przed godz. 12.00
Data rozpoczęcia:
2017-04-28
Ogłaszający przetarg:
Organizator przetargu:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Mazowiecka 13B/6
70-526 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze konkursu ofert na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego
Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający ustala dwa kryteria oceny ofert: „cena” i „okres gwarancji” oraz nadaje wymienionym kryteriom następujące rangi: odpowiednio 70% i 30%.
Termin wykonania zamówienia:
W ciągu 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy.
Termin związania ofertą:
12 miesiecy
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Ewa Januszaniec, Dział zakupów, tel. 41 240 30 03; e- mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
powrót