Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2011-18 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Przetarg na sprzedaż wraz z dostawą i montażem sprzętu medycznego: jednego ssaka 2-butlowego, jednego respiratora oraz sprzętu rehabilitacyjnego: jednego aparatu do krioterapii /ciekły azot/ i jednego aparatu do terapii ciepłem

w ramach projektu „Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług poprzez zakup sprzętu medycznego w ZOZ Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Pełnomocnika Zamawiającego tj. Grupa Nowy Szpital spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Dubois 27/506, 71-610 Szczecin w terminie do dnia 30.11.2011 r. do godz. 11:30
Data rozpoczęcia:
0000-00-00
Ogłaszający przetarg:
Nowy Szpital w Wąbrzeźnie spółka z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 27,
87-200 Wąbrzeźno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000288758, NIP 8522526656, REGON 320425520, o kapitale zakładowym 71.000 zł, prowadząca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital w Wąbrzeźnie” ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno

Reprezentowany przez Pełnomocnika:
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
Ul. Dubois 27
71-610 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator przetargu będzie się kierował przy wyborze oferty będzie cena brutto.
Termin wykonania zamówienia:
W ciągu 21 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Małgorzata Rosołowska, stanowisko: Specjalista ds. Zakupów Centralnych, telefon komórkowy 512 425 732 (telefon stacjonarny 91 489 22 70 wew. 114 ); e- mail: mrosolowska@nowyszpital.pl oraz Krystyna Kwiatkowska, stanowisko: Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego, telefon stacjonarny: 56 6891768; e-mail: kkwiatkowska@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:

UWAGA!!!


Termin składania ofert zostaje przesunięty z 30 listopada 2011 r. na 1 grudnia 2011 na godz. 11:30.

Otwarcie ofert odbędzie się 1 grudnia 2011 r. o godz. 12.

Rozstrzygnięcie przetargu:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik Nr 1 do zawiadomienia

 

Uwaga!


Ze względu na wycofanie się z oferty, złożonej na aparat do krioterapii /ciekły azot/ firmy REXOMED Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Mączna 31, Szczecin Zamawiający informuje, że jako najkorzytsniejszą wybraną drugą ofertę, złożoną przez firmę KRIOMEDPOL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 272, Stare Babice.

powrót