Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2011-17 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie dostawcy myjni automatycznej do bronchofiberoskopu.
Termin i miejsce składania ofert:
Kopertę zawierającą ofertę należy składać w sekretariacie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital sp. z o. o." 86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 126, w terminie do dnia 14.11.2011 r. do godziny 11:00.
UWAGA
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Z DNIA 14.11.2011 R. GODZ. 11.00 NA 16.11.2011 R. GODZ. 11.00
Data rozpoczęcia:
0000-00-00
Ogłaszający przetarg:
NZOZ "Nowy Szpital sp. z o. o." w Świeciu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium, jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena.
Termin wykonania zamówienia:
do 30 dni od złożenia zamówienia
Termin związania ofertą:
przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Beata Belt – Kierownik Sekcji Zakupów i Gospodarki Materiałowej, telefon komórkowy 500 178 107, e-mail: bbelt@nowyszpital.pl . Informacji udziela się w godz. 8.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku.
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
powrót