Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2015-415 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Sprzedaż wraz z dostawą pasków do glukometrów, glukometrów dla Jednostek należących do Grupy Nowy Szpital
Termin i miejsce składania ofert:
Skan oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: pblazewicz@nowyszpital.pl w terminie do dnia 28.08.2015 r. do godz. 12:00
Wersja elektroniczna w formie edytowalnej i nieedytowalnej załącznika nr 2- Formularz nr 2- formularz asortymentowo-cenowy winna być przesłana na adres e-mail: pblazewicz@nowyszpital.pl.
Data rozpoczęcia:
2015-08-21
Ogłaszający przetarg:
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiających
Sposób prowadzenia przetargu:
Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zapisami Szczegółowych Warunków Nieograniczonego Przetargu Ofertowego
Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem cen brutto poszczególnych pozycji asortymentowych zawartych w ofertach
Termin wykonania zamówienia:
Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z możliwością jej przedłużenia. Umowa będzie wykonywana etapami w okresie trwania umowy.
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Paweł Błażewicz, stanowisko: Młodszy Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych; telefon 91 432-41-73 e-mail: pblazewicz@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót