Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2013-192 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Sprzedaż wraz z dostawą oraz montażem, wózków szpitalnych, stojaków szpitalnych oraz mebli dla niżej wymienionych spółek, wchodzących w skład grupy kapitałowej o nazwie Grupa Nowy Szpital,
• Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.
• Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o.
• Nowy Szpital w Skwierzynie Sp. z o.o.
• Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
• Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego Sp. z o.o.
• Nowy Szpital w Świeciu Sp. z o.o.
Zmiany w przetargu:

zmiana nr 1 z dnia 29-08-2013

Formularza nr 2 - Szczegółowa oferta cenowa / Formularz nr 4 - Specyfikacja wymaganych parametrów techniczno- użytkowych

pozycja nr 9 Nakło-Szubin (wózek) - pozycja usunięta z postępowania

 

zmiana nr 2 z dnia 03-09-2013

Postępowanie anulowane dla pozycji Nowego Szpitala we Wschowie

 

zmiana nr 3 z dnia 06-09-2013 Termin składania ofert

Organizator postępowania informuje, iż przesunięciu ulega termin złożenia oraz otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 13-09-2013

W związku z powyższym zmianie ulega również treść Szczegółowych Warunków Pisemnego Przetargu Ofertowego pkt 5.7

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 10.09.2013r. do godz. 12:30
Data rozpoczęcia:
2013-08-23
Ogłaszający przetarg:
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu zgodnie z niniejszymi Szczegółowymi Warunki Nieograniczonego Postępowania Ofertowego
Kryterium wyboru oferty:
kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto.
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Małgorzata Pazoła, stanowisko: Młodszy Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych; e-mail: mpazola@nowyszpital.pl, tel. (91) 43 33 150, tel. kom. 511-451-386
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót